ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ 2013 ޑިސެންބަރު 05 ވަނަ ދުވަހު 12:37 ގައި

(މިއީ ސަޢުދިޢަރަބިޔާގެ މަޝްހޫރު ދާޢީއެއް ކަމުގައިވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙަންމަދު ބުނު ޞާލިޙް އަލް މުނައްޖިދު حفظه الله ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެއްގެ އަލީގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.)   ޝައްކެއްނެއްގޮތުގައި ގެއަކީ މާތްﷲގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތެކެވެ. އެކަލާނގެ އަންނަޙުލް ސޫރާތުގެ 80 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا […]

ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ 2013 ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހު 4:10 ގައި

ސުވާލު: ޢީދުނަމާދުކުރުން މޮޅުއިތުރު ވެގެންވަނީ މިސްކިތުގަތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ހުސްބިމެއްގައިތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: الحَمْدُ لِلَّه وَالصَّلاَة ُوَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ  وَبَعدُ:  މިސްކިތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މޮޅު އިތުރުވެގެންވަނީ رسول الله صلى الله عليه وسلم  ޢީދުނަމާދުކުރެއްވި ގޮތަށް ހުސްބިމެއް، ޞަހަރާއެއް ނުވަތަ މައިދާނެއްފަދަ ތަނެއްގައި ކުރުމެވެ. އެއީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކާއި ހެދިއެވެ.   ޢާންމުގޮތެއްގައި ހުސްބިމެއްގައި ޢީދުނަމާދުކުރެއްވި ކަމަށް  رسول الله صلى الله عليه وسلم  ގެ ސުންނަތުން […]